Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımı (ŞESY) Nedir?

Eğitim ve sağlık bir ülkede insanların en çok desteklenmesi gereken özellikleridir. Özellikle maddi yönden iyi durumda olmayan ailelerin devlet tarafından hem sağlık konusunda hem de çocukların eğitim hayatları konusunda maddi olarak desteklenmesi gerekmektedir. Ülkemizde bu konuda verilen yardımın adı Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımı’dır. Bu yardımın kısaltılmış adı ŞESY’tir.

Şartlı Eğitim Yardımı ülkemizdeki nüfusun bir kısmında ekonomik yönden sıkıntı yaşayanların eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için devletin yapmış olduğu yardımdır. Bu yardımı alabilmek için çocuğun birlikte yaşadığı ailede bulunması gereken bazı özellikler ve yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır.

Şesy Yardımı Almak İçin Gerekli Şartlar ve Belgeler

 • Yardımın verileceği çocuğun 5-18 yaş arasında olması ve örgün öğretimde eğitim alıyor  olması gerekmektedir.
 • Yardımın verileceği çocuğun özel okulda okumaması ve özel eğitim alıyor olmaması gerekmektedir.
 • Çocuğun bulunduğu aileden herhangi bir ferdin Sosyal Güvencesinin bulunmaması gerekmektedir.
 • Hanede yaşayan aile halkının 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaçlık sınırının(423,58TL) altında olması gerekmektedir.

Şartlı Eğitim Yardımı alabilmek için;

 • Hane başvuru formu
 • ŞEY başvuru formu
 • ŞEY Sözleşme formu
 • Hanede yaşayan herkesin kimlik fotokopisi
 • Ev kira ise kira kontratı
 • Hanede rahatsızlığı olan veya özel durumu olduğu beyan edilen kişilerin özel durumlarını gösterir raporun sunulması,
 • Anne baba arasında boşanma durumu var ise mutlaka mahkeme evrağı
 • Boşanma durumunda nafaka alınmadığını gösterir belge gerekli belgeler arasında bulunmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı Parası Ne Kadardır ve Bu Para Kimlere Ödenir?

Şartlı Eğitim Yardımı örgün eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcı olan ilkokuldan başlayarak, lise öğretimini bitirene kadar verilmektedir. Bu yardım parasını öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen 18 yaşını doldurmuş olan bireylere verilebilmektedir. Şartlı Eğitim Yardımı parası miktarı kıs ve erkek çocuklarına farklı miktarlarda verilmektedir. Bu miktar ilköğretimdeki erkek çocuklarına 35 TL, kız çocuklarına 40 TL olarak ödenirken Orta öğretimde bulunan erkek öğrencilere 50 TL kız öğrencilere ise 60 TL olarak ödenmektedir.

Şartlı Sağlık Yardımı Nedir?

Halk arasında maddi olarak sıkıntılar yaşayan, Sosyal güvencesi olmayan ve temel sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişilere devletin vermiş olduğu sağlık yardımıdır. Bu yardımın amacı çocukların ve sağlık takibine ihtiyaç duyulan hamile veya loğusa kadınların düzenli olarak doktor kontrolüne gidebilmeleridir. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan sağlık takibi, bazı kontrollerin ve izlemelerin yapılabilmesi ve temel sağlık ihtiyaçlarının giderilebilmesi için yapılmaktadır.

Şartlı Sağlık Yardımı 0-6 yaş arasında bulunan çocukların ileride sağlıklı bireyler olabilmeleri için devlet tarafından düzenli olarak sağlık kontrollerinin ve izlemelerinin yapılmasını içermektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan program çerçevesinde bu yardım çocuğun doğumundan başlayarak 72 ayı dolana kadar devam etmektedir. Şartlı sağlık yardımı 35 TL olarak belirlenmiş olup para çocuğun öncelikli olarak annesine sonra babasına veya çocukla aynı evde yaşayan hane halkından 18 yaşını doldurmuş olan reşit birine verilebilmektedir.

Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Şartları

 • Şartlı Sağlık Yardımı alacak olan çocuğun hane halkından herhangi birinin sosyal güvencesinin bulunmaması gerekmektedir
 • Bu yardımın alınabilmesi için başvuruların resmi olarak ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları gerekmektedir.
 • İlk kez Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na başvuracak kişilerin ise ‘Hane Başvuru Kayıt Formu’, ‘Sorgu Dilekçesi’ ve ‘Şartlı Eğitim-Sağlık Haksahibi Sözleşmesi’ formlarını doldurarak Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na teslim edilmesi yeterli olmaktadır.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir